ilva-logo-bianco-rosso

               

Ilva s.r.l.

Viale della Stazione, 3
27020 Parona (PV), Italia

Tel: +39 - 0384 25441
Fax: +39 - 0384 252054

ilva@info.com

Vernici Bio Paint

Chemia i zrównoważony rozwój zawsze były ze sobą powiązane w projektach badawczo-rozwojowych laboratoriów ILVA, by wyprzedzać potrzeby i wprowadzać innowacje na rynku, który nieustannie poszukuje bardziej zrównoważonych rozwiązań dla środowiska i człowieka.

BIO-Paint ILVA to gama produktów wykonanych z surowców pochodzących z biomasy, o wysokiej zawartości węgla bioodnawialnego z całkowitego węgla organicznego*

Progetto senza titolo (12)

Ewolucja innowacyjnych badań umożliwiła Labolatorium ILVA osiągnięcie kolejnych milowych kroków w rozwoju lakierów do drewna dzięki formułom zawierającym surowce ze źródeł bioodnawialnych i o niskiej emisji.

Produkty rozpuszczalnikowe BIO-Paint zapewniają wydajność porównywalną z tradycyjnymi produktami rozpuszczalnikowymi (odporność chemiczna/fizyczna, trwałość produktu, estetyka, jakość).

Dzięki wyjątkowo niskiej emisji LZO, produkty z gamy rozpuszczalnikowej BIO-Paint przyczyniają się do ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego oraz zapewniają minimalny wpływ na środowisko, nawet gdy wylakierowany nimi detal osiągnie koniec okresu użytkowania.
*% bioodnawialnego węgla jest obliczany matematycznie na podstawie formuły produktu niezmieszanego z innymi składnikami (w przypadku PU i ACR obliczenia są dokonywane na podstawie składnika nielotnego).

WAŻNE - więcej produktów